Kathak – jeden z klasycznych stylów tańca wywodzący się z północnych stanów Indii. Jego nazwa wywodzi się od słowa katha – czyli opowieść, historia.

Klasyczne tańce Indii - Kathak

Kathak– jeden z klasycznych stylów tańca wywodzący się z północnych stanów Indii. Jego nazwa wywodzi się od słowa katha – czyli opowieść, historia. Taniec ten wziął swój początek w występach profesjonalnych bajarzy, zwanych kathakas, którzy recytowali lub śpiewali epickie czy też mitologiczne historie ozdabiając opowieści elementami tańca. Najstarsze informacje na temat tego tańca pochodzą z IV wieku p.n.e. Na przestrzeni dziejów kathak ulegał wielu wpływom, podporządkowując się głównym nurtom zmieniającej się kultury. W czasach rozkwitu filozofii bhakti, kathak opowiadał romantyczne historie o losach Kryszny. W XVI wieku , gdy Indie znajdowały się pod panowaniem Mogołów, kathak ulegając wpływom kultury perskiej, przeniósł się ze świątyń do królewskich pałaców i zmienił swój charakter z czysto religijnego na rozrywkowy. Tańce środkowego wschodu stworzyły z kathakiem swoisty pomost pomiędzy muzułmańską i hinduską kulturą. Wpływy perskie dostrzegalne są w kathaku w pozycjach prostych nóg oraz wirowaniu, prawdopodobnie zaczerpniętemu z wirowania derwiszy. Ekspresja w kathaku podkreślana jest za pomocą układów ciała, gestów, uderzeń ozdobionymi w dzwoneczki stopami o podłoże oraz za pomocą odpowiednio dobranej biżuterii i stroju, wszystkie te elementy mają pomóc w narracji opowiadanej tańcem historii.

Klasyczne tańce Indii - Kathak 0 out of 5 based on 0 ratings.